(+66) 0-2003-1312 | enquiry@ecst.co.th

FABPRO 1000

นิยามใหม่ของเครื่องพิมพ์สามมิติระดับอุตสาหกรรมแบบตั้งโต๊ะ

FABPRO 1000

นิยามใหม่ของเครื่องพิมพ์สามมิติระดับอุตสาหกรรมแบบตั้งโต๊ะ


เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานด้านวิศวกรรมและอัญมณี เครื่องพิมพ์สามมิติรุ่น FabPro 1000
สามารถพิมพ์งานต้นแบบชิ้นส่วนเล็กๆ ที่สามารถเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงได้หลากหลาย 
 
การจำกัดความการพมิพ์งานสามมิติใหม่ 
เมื่อเปรียบเทียบระบบการทำงานแล้ว เครื่องพิมพ์สามมิติรุ่น FabPro 1000 สามารถพิมพ์งานได้เร็วกว่าสูงสุด 4 เท่า โดยชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพสูงกว่าและแม่นยำกว่าพร้อมผิวงานราบเรียบ 

 
ใช้ต้นทุนน้อยลง
เครื่องพิมพ์สามมิติรุ่น FabPro 1000 ผ่านการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคงทนยาวนาน การผลิตงานต้นแบบสามมิติจึงเป็นเรื่องง่ายและไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงเหมือนที่ผ่านมา 

 


 
เรียบง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ 
การเตรียมงานพิมพ์งาน และตรวจสอบงานจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยซอฟต์แวร์ 3D Sprint™ ที่ทำให้การเติมวัสดุ แปลงไฟล์ และกระบวนการหลังผลิตกลายเป็นเรื่องง่าย 

 

สินค้าอื่นๆ