(+66) 0-2003-1312 | enquiry@ecst.co.th

PROJET CJP 660 PRO

เครื่องพิมพ์สามมิติที่พิมพ์สีได้เหมือนจริงดุจภาพถ่าย

PROJET CJP 660 PRO

เครื่องพิมพ์สามมิติที่พิมพ์สีได้เหมือนจริงดุจภาพถ่าย

เครื่องพิมพ์สามมิติที่พิมพ์สีได้สมจริงดุจภาพถ่ายมากที่สุด

เครื่องพิมพ์สามมิติรุ่น ProJet CJP 660 Pro มีประสิทธิภาพในการสร้างชิ้นงานใหญ่ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและละเอียดสูงที่สุด ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายพร้อมผลิตของเหลวเสียเป็นศูนย์
 

สีสมจริงดุจภาพถ่าย
เครื่องพิมพ์สามมิติรุ่น ProJet CJP 660 Pro สามารถผลิตโมเดลสามมิติที่มีสีสันสวยงาม สมจริงดุจภาพถ่าย เพื่อให้คุณได้งานดีไซน์ตามที่ออกแบบได้ ด้วยหัวพิมพ์แบบหลายหัว ทำให้ได้สีสันที่แม่นยำและสม่ำเสมอ
 
ปริมาณงานสูง
ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่เร็วกว่าเทคโนโลยีอื่นถึง 5-10 เท่า ทำให้สามารถสร้างชิ้นงานใหญ่ได้หลายชิ้นในเวลาเดียวกันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เป็นการเพิ่มปริมาณงานที่ได้โดยใช้การซ้อนทับและการซ้อนใน แล้วเลือกโหมด Draft (โมโนโครม) เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้นสูงสุด 35%
 
ต้นทุนชิ้นส่วนต่ำ
ด้วยเทคโนโลยี CJP ที่เชื่อถือได้ในราคาไม่เกินเอื้อม ทำให้เครื่องพิมพ์รุ่น ProJet CJP 660 Pro สามารถพิมพ์งานออกมาโดยใช้ต้นทุนต่ำกว่าเทคโนโลยีอื่นสูงสุด 7 เท่า ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง และลดเวลาในการทำงานลง
 

 
การใช้งาน
เหมาะสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบและพัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภค การศึกษา โมเดลทางการแพทย์ งานแอนิเมชัน ร้านโมเดลสำหรับมืออาชีพ การผลิตงานศิลปะ ฯลฯ

สำหรับงานจำลองแบบเชิงความคิด คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์สามมิตินี้เพื่อพิมพ์

  •  โมเดลเพื่อการสื่อสาร การขาย และการตลาด
  •  งานออกแบบเร็ว งานออกแบบซ้ำ
  •  โมเดลตั้งโชว์และโมเดลศิลปะ


สำหรับงานโมเดลจำลอง เช่น

  •  การฝึกด้านศัลยกรรม
  •  การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์
  •  การสร้างมโนภาพ
  •  สรีรศาสตร์

คุณก็สามารถใช้การพิมพ์สามมิตินี้ได้หากต้องการสีสันและเนื้อสัมผัสเสมือนจริง
 

จุดเด่น

 ความละเอียด

600 x 540 DPI

 ความหนาของชั้น

VisiJet M2 SUP

 ขนาดพิมพ์เล็กที่สุด

0.02 นิ้ว (0.5 มม.)

 ความเร็วในการผลิตในแนวตั้งสูงสุด

1.1 นิ้ว/ชั่วโมง (28 มม./ชั่วโมง)

 วัสดุในการพิมพ์

VisiJet PXL

 การทำความสะอาดชิ้นงาน

รวมอยู่ระบบแล้ว